psycholog  diagnoza dysfunkcji zespołowych  działania naprawcze  określanie kultury zespołowości  interwencja kryzysowa


SZKOLENIA dla ZESPOŁÓW

 

 

Działania na rzecz zespołów prowadzone są w trzech głównych blokach:

 

1) rzetelnej diagnozie funkcjonowania zespołu połączonej

     z określeniem dominującego archetypu kultury zespołowości,

 

2) działaniach naprawczych w formie szkoleń wewnętrznych

     realizowanych w oparciu o autorskie programy,

 

3) wspólnej pracy trenera z zespołem polegającej

     na wypracowaniu rozwiązań nasuwających

     się podczas analizy dotychczasowych działań.

 

 

 

Podejście to wyraźnie wskazuje, ze programy mają szeroki zakres elastyczności, a konstruowane są na bieżąco wraz z procesem grupowym charakterystycznym dla danego zespołu. Podejście to nigdy nie jest dyrektywne, a skuteczność metody jest tym większa, im większa jest otwartość na zmianę i zaufanie do zespołu realizacyjnego.

 

 

 

 

 

Informacje techniczne na:

http://www.teambuildingpolska.pl/?szkolenia,82