psycholog  diagnoza dysfunkcji zespołowych  działania naprawcze  określanie kultury zespołowości  interwencja kryzysowa


INTERWENCJA KRYZYSOWA

 

 

Pomoc psychologiczna w obszarze interwencji kryzysowej, to interdyscyplinarne działania zmierzające do poprawy funkcjonowania osób lub zespołów po przeżyciu wydarzenia traumatycznego, tj. takiego, które było związane z zagrożeniem życia lub fizycznej integralności, podczas którego osoba przeżywa intensywny strach, poczucie bezradności lub makabry.

 

Pomoc prowadzona jest zarówno jako ustrukturalizowane spotkania z zespołami i grupami, jak i w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych.

 

Pomoc kierowana jest do instytucji, zespołów oraz poszczególnych osób.

Elementy działań interwencyjnych wykorzystywane są również w krytycznych sytuacjach związanych z zawodową pracą zespołową lub trudnymi momentami w historii zespołów zarówno tych managerskich, jak i specjalistycznych.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

http://www.teambuildingpolska.pl/?interwencja-kryzysowa,87